Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda
Hakkımızda

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür-sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf; sağlık alanında nörobilimi geliştirmeye, nörodejeneratif hastalık biyolojisinde bilimi geliştirmeye, genetik ve kompleks hastalıkların araştırmalarına katkıda bulunmaktadır. Vakıf; eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere, yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek yardımı yapmakta, burs, eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir. Aynı zaman, çocukların gelişim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim imkanlarına erişmelerine ve bu süreci en çok kazanımla tamamlamalarına katkıda bulunmaktadır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı, tarih, kültür-sanat ve bilim alanlarında; müzeler ile sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Sivil toplum, üniversiteler, müzeler, vakıflar, araştırma merkezleri, kütüphaneler, enstitüler ve dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla iş birliği içinde, kültürel miras yönetimi, yayınlar, bilimsel araştırmalar, halk ve çocuk eğitimi, kamu araştırmaları Vakıf faaliyetleri arasında yer almaktadır.