Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Meşrutiyet Caddesi No.47
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul

Tel: +90 212 334 09 00
Fax: +90 212 245 01 45
E-mail: info@svikv.org.tr

 

Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler.

Talep, şikayet, öneri ve isteklerinizi bizimle paylaşmanız dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki SVİKV İletişim Süreci Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni için lütfen tıklayınız.